Rada Gminy Rytro jednogłośnie przyjęła uchwałę przeciwko korytarzowi dla Tirów.

Dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy Rytro zakończyło się sukcesem. Kolejna Gmina popiera zablokowanie ruchu tranzytowego tirów Doliną Popradu. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Bardzo dziękujemy Wszystkim Radnym za ten ważny głos poparcia.Razem walczymy o turystyczno-rekreacyjny rozwój naszej Doliny Popradu.

Cieszymy się że Radni mówią tym samym głosem co mieszkańcy całej Gminy i Doliny Popradu.

Czekamy teraz na Radę w Gminie Stary Sącz, nie wyobrażamy sobie innego stanowiska jak poparcie dla całej naszej „Małej Ojczyzny” wolnej od hałasu i smogu ciężkiego transportu. Bezpiecznej dla wszystkich mieszkańców i pięknej dla Naszych Turystów.

Stanowisko mieszkańców Doliny Popradu i Komitetu Społecznego Piwniczna przedstawione GDDKiA.

1. Fakt podpisania w 2004 roku porozumienia ze stroną słowacką nie był szerzej znany mieszkańcom Piwnicznej. Budowa mostu w 2015 roku była odebrana jako alternatywa dla starej, zniszczonej przez osuwiska w 2010 roku drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Minsku.

2. Mieszkańcy Piwnicznej i Doliny Popradu nie mieli świadomości, że modernizacja drogi krajowej 87 polegająca m. in. na wymianie podbudowy ma służyć poprowadzeniu tędy ruchu ciężarowego. Od przynajmniej 20 lat mówiło się, że ruch towarowy zostanie poprowadzony z Nowego Sącza do przejścia w Muszynce drogą krajową 75 przez miejscowości Łabowa, Nawojowa do Krzyżówki. Natomiast od Krzyżówki droga miała prowadzić do przejścia granicznego w Muszynce. Przejście w Mnisku miało służyć ruchowi osobowo-autokarowemu jak miało to miejsce do zniszczenia przez osuwiska odcinka drogi DK 87 przed samym przejściem granicznym.

3. Dolina Popradu nie nadaje się do poprowadzenia ruchu towarowego ze względu na to, że DK 87 jest jednojezdniową drogą przebiegającą przez tereny osuwiskowe (Obłaz Ryterski), a w dalszej części przez zwężenie Doliny w okolicach Piwnicznej. Mimo przedstawienia przez GDDKiA oraz Konsorcjum wykonujące zlecenie projektowe trzech wariantów tzw. „obwodnicy Piwnicznej” żadna z nich nie nadaje się do realizacji. W wypadku zrealizowania inwestycji: – Piwniczna straci status uzdrowiska, – DK 87 będzie notorycznie zakorkowana (brak technicznych możliwości jej poszerzenia), – zniszczone zostaną unikatowe walory Doliny Popradu

4. Wobec powyższego Społeczny Komitet Gminy Piwniczna proponuje powrót do zarzuconej przez GDDKiA koncepcji poprowadzenia ruchu ciężarowego DK 75 jako wersji istniejącej w planach województwa małopolskiego do 2018 roku oraz popieraną przez samorządy (szczegóły w naszych pismach).

5. Wersja poprowadzenia ruchu towarowego przez DK 75 jest wg. nas tańsza (droga jest już modernizowana w związku z przygotowaniami do imprez sportowych w 2023 roku), poprowadzenie jej od Krzyżówki do Muszynki możliwe jest wersją zaznaczoną w studium dla Gminy Krynicy-Zdrój. Z uwagi na zarezerwowane pasy szerokości 40 i 50m możliwe jest poszerzenie omawianej drogi w razie konieczności.

6. Przed Krzyżówką w planach zaznaczone są przejścia dla zwierząt dużych i małych (ochrona przyrody). W/w droga z uwagi na to, że na Krzyżówce skręca i omija Krynice nie niszczy żadnego z istniejących uzdrowisk.

7. Przeciw poprowadzeniu ruchu ciężkiego Doliną Popradu są mieszkańcy Barcic, Rytra, Piwnicznej oraz Mniszka i następnych miejscowości po stronie słowackiej (zaraz za Mniszkiem istnieje czynne osuwisko).

8. Jednym powodem ku poprowadzeniu korytarza transportowego Doliną Popradu, który teoretycznie istnieje, jest niższa klasa drogi po stronie słowackiej od przejścia w Muszynce, którą należałoby zmodernizować na odcinku 7,5 km oraz podnieść jej kategorię.

Komitet Społeczny

PODSUMOWANIE PROTESTU

Wdniu 15.09 na piwniczańskim rynku odbył się pierwszy oficjalny protest przeciwko korytarzowi transportowemu Doliną Popradu.

W proteście wzięło udział ponad 200 mieszkańców Barcic, Rytra, Piwnicznej i słowackiego Mniszka nad Popradem.

Dostaliśmy również wsparcie od naszych wspaniałych turystów.

Całość była nagrywana przez polskie i słowackie media.

Dziękujemy wszystkim którzy mają dobro naszej doliny w sercu za udział.

Mamy nadzieję że dotrze nasz głos do Krakowa i Warszawy i uda nam się powstrzymać tą inwestycję która zdegradowałaby nasz region.

Stop tirom w Dolinie Popradu. Protest w Piwnicznej Zdrój

Opublikowany przez Starosądeckie.info Wtorek, 15 września 2020

WTOREK, 15 WRZEŚNIA 2020 16:00 – 18:00 NIE dla TIRów w Dolinie Popradu!”

Wtorek, 15 września 2020 o 16:00 – 18:00 Rynek Piwniczna-Zdrój

Najwyższy czas publicznie pokazać protest mieszkańców Doliny Popradu i Słowackiego Mniszka. Bądźmy wszyscy na rynku, transparenty mile widziane i przekażmy wszystkim nasze stanowcze nie dla inwestycji korytarza transportowego naszą doliną. Protest jest pierwszym tego typu, zapraszamy wszystkich mieszkańców Doliny Popradu oraz miłośników. Będzie Piwniczna, będzie Rytro, Barcice, Żegiestów, Mniszek.
Będą gazety, będą przedstawiciele telewizji ogólnokrajowej, będą osoby związane z naszą gminą.