WALKA TRWA NADAL

Szanowni mieszkańcy Gminy Piwniczna-Zdrój, jak również całej turystycznej Doliny Popradu. Nasi wspaniali kuracjusze i turyści.
Tak jak mówiliśmy nigdy się nie poddamy i nigdy nie dopuścimy aby DK 87 stała się dzięki obecnym planom Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] drogą tranzytową dla TIRów przez Piwniczną w kierunku Bałkanów.
Miło nam poinformować iż od wczoraj mamy nowego sojusznika którym jest Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody.
Właśnie w dniu wczorajszym Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Dariusz Chorużyk Burmistrz otrzymała stosowne pismo ( które znajdziecie w galerii) w który to staje się stroną w postępowaniu środowiskowym i będzie nas wspierać na każdym etapie naszej walki o czystą , ekologiczną i turystyczną Dolinę Popradu której częścią jest Piwniczna – Zdrój
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Panu Mariuszowi Waszkiewiczowi.

Poprosiliśmy Komitety Wyborcze o pomoc w ratowaniu Doliny Popradu

Tak jak już pisaliśmy poprosiliśmy Komitety Wyborcze o pomoc w ratowaniu Doliny Popradu przed zniszczeniem naszych walorów turystyczno przyrodniczych.

Jak już doskonale wszyscy wiedzą i wybrzmiało to z ust wielu polityków i nie tylko- budowa pseudo obwodnicy wiąże się z wprowadzeniem tranzytu tirów na przejście graniczne w Mniszku i dalej na południe Europy.

Dziś publikujemy zdjęcie na którym zaznaczyliśmy, które komitety odpowiedziały na nasz apel i potrafiły pojawić się na naszym spotkaniu oferując pomoc. Jeżeli komitet nie mógł oddelegowac swojego przedstawiciela to miał możliwość ustosunkowania się pisemnie do naszej prośby-jednak do dziś nie mamy od 4 komitetów żadnej odpowiedzi!

Wiemy już na kogo należy głosować, a kto chce zniszczyć naszą piękną dolinę i przedkłada własne interesy nad interes mieszkańców i turystów.

Dla nas ludzie i otaczająca nas przyroda dzięki której funkcjonujemy jest priorytetem.
#koalicjaobywatelska, #konfederacja, #polskajestjedna.

Przypomnę że wcześniej podczas protestów wspierał nas też Hołownia 2050.

Zapraszamy na spotkanie Dom Kultury Piwniczna-Zdrój

Zbliżają się wybory. Chcemy aby Ci których wybieramy pomogli nam obronić Dolinę Popradu przed dewastacją przez kilka lat jako jeden wielki plac budowy, a następnie przed rozjechaniem przez TIRy. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców jak również Pana Burmistrza Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Dariusz Chorużyk Burmistrz ,wszystkich radnych, no i oczywiście komitety wyborcze na spotkanie do Domu Kultury w Piwnicznej-Zdrój. Termin spotkania 30.09.2023 Godz.16.00. Podsumujemy na jakim etapie jesteśmy i co należy teraz zrobić. Każdy będzie mógł jeszcze raz stanąć na wysokości zadania i podpisać petycje w wersji papierowej. Pamiętajcie to nowa petycja więc każdy może jeszcze raz oddać swój głos w walce o lepsze jutro turystycznej Doliny Popradu.

Razem wygramy i zablokujemy tą inwestycję która zniszczy bezpowrotnie Naszą Dolinę Popradu
https://www.petycjeonline.com/stanowcze_nie_dla_tranzytu_tirow_dolin_popradu?s=103999165

 

SKARGA do Komisji Europejskiej

W dniu 26.05.2022 r. Społeczny Komitet Gminy Piwniczna złożył skargę do Komisji Europejskiej w związku z planowaną realizacją Obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi Krajowej 87 zarzucając planowanemu przedsięwzięciu naruszenie przepisów Unii Europejskiej tj. Dyrektywy:

  • Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa).
  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa EIA);
  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA);
  • Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Link do FB: https://www.facebook.com/111481850604876/posts/558159745937082/

Złożono również petycję do Parlamentu Europejskiego z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie ❗❗❗

Czas na protesty