1. Fakt podpisania w 2004 roku porozumienia ze stroną słowacką nie był szerzej znany mieszkańcom Piwnicznej. Budowa mostu w 2015 roku była odebrana jako alternatywa dla starej, zniszczonej przez osuwiska w 2010 roku drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Minsku.

2. Mieszkańcy Piwnicznej i Doliny Popradu nie mieli świadomości, że modernizacja drogi krajowej 87 polegająca m. in. na wymianie podbudowy ma służyć poprowadzeniu tędy ruchu ciężarowego. Od przynajmniej 20 lat mówiło się, że ruch towarowy zostanie poprowadzony z Nowego Sącza do przejścia w Muszynce drogą krajową 75 przez miejscowości Łabowa, Nawojowa do Krzyżówki. Natomiast od Krzyżówki droga miała prowadzić do przejścia granicznego w Muszynce. Przejście w Mnisku miało służyć ruchowi osobowo-autokarowemu jak miało to miejsce do zniszczenia przez osuwiska odcinka drogi DK 87 przed samym przejściem granicznym.

3. Dolina Popradu nie nadaje się do poprowadzenia ruchu towarowego ze względu na to, że DK 87 jest jednojezdniową drogą przebiegającą przez tereny osuwiskowe (Obłaz Ryterski), a w dalszej części przez zwężenie Doliny w okolicach Piwnicznej. Mimo przedstawienia przez GDDKiA oraz Konsorcjum wykonujące zlecenie projektowe trzech wariantów tzw. „obwodnicy Piwnicznej” żadna z nich nie nadaje się do realizacji. W wypadku zrealizowania inwestycji: – Piwniczna straci status uzdrowiska, – DK 87 będzie notorycznie zakorkowana (brak technicznych możliwości jej poszerzenia), – zniszczone zostaną unikatowe walory Doliny Popradu

4. Wobec powyższego Społeczny Komitet Gminy Piwniczna proponuje powrót do zarzuconej przez GDDKiA koncepcji poprowadzenia ruchu ciężarowego DK 75 jako wersji istniejącej w planach województwa małopolskiego do 2018 roku oraz popieraną przez samorządy (szczegóły w naszych pismach).

5. Wersja poprowadzenia ruchu towarowego przez DK 75 jest wg. nas tańsza (droga jest już modernizowana w związku z przygotowaniami do imprez sportowych w 2023 roku), poprowadzenie jej od Krzyżówki do Muszynki możliwe jest wersją zaznaczoną w studium dla Gminy Krynicy-Zdrój. Z uwagi na zarezerwowane pasy szerokości 40 i 50m możliwe jest poszerzenie omawianej drogi w razie konieczności.

6. Przed Krzyżówką w planach zaznaczone są przejścia dla zwierząt dużych i małych (ochrona przyrody). W/w droga z uwagi na to, że na Krzyżówce skręca i omija Krynice nie niszczy żadnego z istniejących uzdrowisk.

7. Przeciw poprowadzeniu ruchu ciężkiego Doliną Popradu są mieszkańcy Barcic, Rytra, Piwnicznej oraz Mniszka i następnych miejscowości po stronie słowackiej (zaraz za Mniszkiem istnieje czynne osuwisko).

8. Jednym powodem ku poprowadzeniu korytarza transportowego Doliną Popradu, który teoretycznie istnieje, jest niższa klasa drogi po stronie słowackiej od przejścia w Muszynce, którą należałoby zmodernizować na odcinku 7,5 km oraz podnieść jej kategorię.

Komitet Społeczny