Drodzy Państwo,

Chcieliśmy sprecyzować cele i założenia naszego protestu w sprawie budowy obwodnicy Piwnicznej. Na stronie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju w ramach konsultacji społecznej umieszczono koncepcję przebiegu trasy obwodnicy w trzech wariantach. Mieszkańcy w załączonej ankiecie mogą się wypowiedzieć na temat wyboru jednego z tych wariantów. Ankieta nie przewiduje możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec celowości realizacji tego przedsięwzięcia. Część mieszkańców uważa jednak, że proponowane wersje są nie do przyjęcia i w związku z tym proponują aby nie wypełniać tych ankiet lecz wyrazić pisemny sprzeciw dla tej inwestycji z uwagi na wiele czynników.  Najważniejszym czynnikiem jest wprowadzenie do ruchu tranzytowego TiR-ów w ciągu drogi krajowej relacji Nowy Sącz – Piwniczna – Słowacja co spowoduje nieodwracalne negatywne skutki dla mieszkańców zarówno Piwnicznej jak i sąsiednich miejscowości. Koncepcja nie przewiduje zmiany parametrów drogi krajowej przebiegającej w dolinie Popradu – nadal ma być to droga jednopasmowa biegnąca przez tereny zabudowane głównie budynkami mieszkalnymi. Rozwiązania projektowe obwodnicy (estakady, nasypy, wykopy) oraz ruch TiR-ów na drodze spowoduje:

 • znaczne zwiększenie natężenia ruchu i poziomu hałasu na  drodze krajowej,
 • wydłużenie czasu przejazdu tą drogą (przejazd do Nowego Sącza może się wydłużyć nawet dwukrotnie – do 1,5 godziny lub więcej), a korki do ronda w Starym Sączu będą rozpoczynały się w okolicy kościoła w Barcicach.
 • negatywne oddziaływanie na otoczenie w szczególności na istniejącą zabudowę mieszkaniową w zakresie zwiększenia poziomu hałasu,
 • zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
 • zmniejszenie wartości nieruchomości zwłaszcza położonych w pobliżu trasy drogi krajowej,
 • zniszczenie potencjału turystyczno-wypoczynkowego Piwnicznej,  
 • utratę uzdrowiskowego charakteru miasta,
 • zamykanie ośrodków wypoczynkowych i innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 •  obniżenie wartości nieruchomości, 
 • zniszczenie walorów estetyczno-widokowych miasta.

Negatywne oddziaływanie drogi i poniesione straty nie będą zrekompensowane. 

Planowana inwestycja będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Piwniczna położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym, w którym obowiązuje m. innymi ochrona walorów krajobrazowych, zachowanie walorów estetyczno-widokowych krajobrazu naturalnego i kulturowego; w większości terenu w obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 120019  „Ostoja Popradzka”,  w strefach ochrony uzdrowiskowej „A” i „B”, gdzie obowiązuje szereg zakazów wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020r. poz. 284). 

W strefach „A” i „B” między innymi zabronione jest:

 • wyręb drzew leśnych i parkowych z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych,
 • prowadzenie działań mających natywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

Niektórzy mieszkańcy są wręcz zadowoleni z tego obrotu spraw („Wybudują nam za darmo obwodnicę”), uważamy jednak, że nie jest to powód do radości.

Dewastacja naszego miasta nie będzie polegała tylko na tranzycie TiR-ów ze Słowacji przez przejście w Mnisku. Spowoduje to także, iż TiR-y z wodą mineralną z Krynicy, Muszyny oraz Tylicza pojadą Doliną Popradu, włączając się do drogi krajowej 87 na rondzie w Łomnicy. 

Dlaczego tak sądzimy? Piwniczna znalazła się ze swoją obwodnicą na liście 100 obwodnic rządowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie. Nie znalazła się tam jednak Krynica. Czy sądzicie Państwo, że nie miała odpowiedniej siły przebicia? 

Obecnie część TiR-ów z wodą mineralną jedzie przez centrum Krynicy lub Tylicz, Muszynkę, Krzyżówkę włączając się do drogi krajowej Krynica – Nawojowa – Nowy Sącz (droga krajowa 75) na Krzyżówce. Część TiR-ów jeździ już Doliną Popradu. Brak obwodnicy Krynicy spowoduje, że wszystkie TiR-y pojadą przez Piwniczną w przypadku realizacji któregokolwiek z omawianych wariantów. W konsekwencji, Krynica najprawdopodobniej nie wpuści ponownie pojazdów wielkogabarytowych przez swoje centrum ani przez Tylicz, kierując je przez nasze miasto.

Równocześnie informujemy, że w poprzednich planach województwa nowosądeckiego i później małopolskiego droga główna tranzytowa miała przebiegać z Nowego Sącza przez Łabową, Krzyżówkę, Mochnaczkę do przejścia granicznego ze Słowacją w Muszynce. To rozwiązanie zostało obalone przez protest mieszkańców (1430 podpisów). Wówczas pojawiła się propozycja skierowania ruchu tranzytowego (TiR-ów) Doliną Popradu z Nowego Sącza do Piwnicznej co wymusiłoby konieczność realizacji obwodnicy naszego miasta. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców całej gminy Piwniczna, Rytra i Barcic (ponieważ jest to sprawa gminy Piwniczna i regionu) o przyłączenie się do protestu mającego na celu zablokowanie projektowanej inwestycji. W tym celu zostały przygotowane odpowiednie listy, wyrażające sprzeciw dla planowanej obwodnicy, pod którymi będą mogli się Państwo podpisać – do czego zachęcamy. 

Prosimy bardzo o nie bagatelizowanie problemu i zaangażowanie możliwie jak największej  liczby osób – w tym swoich znajomych i – w miarę możliwości – rodziny (jeżeli rodzina przykładowo liczy pięć osób, prosimy aby wszyscy pełnoletni członkowie złożyli swoje podpisy). Nasz protest możemy wygrać tylko angażując w to jak największą liczbę mieszkańców z których opinią władze będą musiały się liczyć.   

Społeczny Komitet Gminy Piwniczna

POBIERZ WZÓR LISTY!