Dolina Popradu nigdy nie zgodzi się na projekt GDDKiA!!!

Takie zdanie ma Urząd Marszałkowski o naszych terenach: „Odpowiadając na prośbę o interwencję w sprawie tranzytu samochodów ciężarowych drogę krajową nr 87, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r., przedstawiam następujące informacje. Gmina Piwniczna – Zdrój znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powyższe formy ochrony przyrody uchwalane są przez sejmik województwa: odpowiednio Uchwała Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Uchwała Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyżej wymienione dokumenty zawierają zapisy dotyczące zakazów obowiązujących na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednocześnie informuję, iż Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do utworzenia Planu Ochrony dla Popradzkiego Parku Krajobrazowego. „To tylko fragment pisma który mówi jak ważna jest ochrona przyrody i blokada dewastacji tych pięknych terenów przez projekt „pseudo obwodnicy” której powstanie jest kluczowe by w Dolinę Popradu wpuścić tranzyt TIRów na przejście graniczne w Mniszku. Jeszcze raz mówimy stanowcze NIE dla tego projektu.W najbliższych dniach podamy:-termin spotkania dla wszystkich w Domu Kultury w Piwnicznej- termin i miejsce kolejnego protestu-kolejne nasze działania w celu zablokowania tej chorej inwestycji która zniszczy nas raz na zawsze.To problem nie tylko mieszkańców Piwnicznej-Zdrój, to problem który dotyczy:-całej gminy Piwniczna-Zdrój- całej gminy Rytro-mieszkańców Barcic-mieszkańców Żegiestowa- branży turystycznej całej Doliny Popradu-uzdrowisk popradzkich-obiektów sanatoryjnych w całej Dolinie Popradu-turystów odwiedzających nasze piękne tereny. Tej walki nie możemy przegrać, więc bądźmy wreszcie razem i udostępnijmy ten post by wszyscy wiedzieli że Dolina Popradu jest zjednoczona i nigdy nie zgodzi się na dewastację i rozjechanie!

WALKA TRWA NADAL.

Mieszkańcy Doliny Popradu, miłośnicy i nasi cudowni Turyści, ten post jest dla Was i dla nas. Prosimy o udostepnienia!Niestety sytuacja związana z obostrzeniami zmusza nas do walki o Naszą Dolinę Popradu w formie pism, meili, i konferencji on-line.Każdego dnia staramy się poruszać kogo się tylko da by zablokować tranzyt TIRów Doliną Popradu. Jesteśmy po kolejnych video konferencjach z GDDKiA, z Ministerstwem Infrastruktury i Transportu, jesteśmy również po spotkaniu z Panem Wojewodą Małopolski. Jednak już niedługo wyjdziemy znowu na ulicę, bo nigdy nie pozwolimy zniszczyć tego co dała nam natura, nigdy nie pozwolimy by tranzyt biegł przez centra naszych wsi, osiedli, i miejscowości. Nigdy nie pozwolimy na zniszczenie naszej flory i fauny. Nigdy nie pozwolimy by nasze uzdrowiska straciły swoje wartości. Nie dopuścimy by nasze bezpieczeństwo i rozwój było zagrożone przez ten idiotyczny projekt. Nikt nas nie uśpi- bądźcie na bieżąco, śledźcie nasz fb i stronę internetową wkrótce powiadomimy was o kolejnych krokach. Coraz więcej mediów i organizacji ekologicznych deklaruje swoją pomoc. Wszystkim z góry dziękujemy. Walczymy o naszą przyszłość o nasze tereny, ale jednocześnie walczymy o zielone płuca dla całej Polski.

Już wkrótce nowości na naszej stronie:
1/ spotkanie dla wszystkich w Domu Kultury, po zakończeniu lockdownu.
2/ podamy również termin kolejnego protestu z blokadą DK87 w Rytrze.
Musimy połączyć siły by wygrać tą walkę i ochronić naszą Dolinę Popradu.

Zażalenie na raport z konsultacji społecznych dot. budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK 87 z 09.2020 r.

Drodzy mieszkańcy i miłośnicy Doliny Popradu: cieszy nas coraz szersze zainteresowanie naszą wspólną walką o zaniechanie projektu pseudo obwodnicy który ma być potajemnym wprowadzenie ruchu tranzytowego TIRów Doliną Popradu na przejście graniczne w Mniszku. Na każdym rogu słyszymy co się dzieje w tej sprawie. Otóż dzieje się każdego dnia i dziać się będzie jeszcze przez długi czas. Nie poddajemy się i ciągle poruszamy nowe organy oraz organizacje. Przygotowujemy również skargę do Komisji Europejskiej w naszej najważniejszej sprawie. W grudniu po raz kolejny wysłaliśmy pismo do GDDKiA. Na zdjęciach treść pisma. Oczywiście otrzymaną odpowiedź również umieścimy na stronie jak tylko się pojawi.

Nie damy zniszczyć Naszej Doliny Popradu

PODSUMOWANIE „ZRZUTKI”

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierają nasze działania, wpłacając na zorganizowane przez nas zbiórki, za pośrednictwem portalu „zrzutka” 🥰 Te środki pozwalają nam, na czynne przeciwstawienie się pomysłowi przeprowadzenia międzynarodowego tranzytu samochodów ciężarowych Doliną Popradu. Łączny wpływ z obydwu zorganizowanych „zrzutek” wyniósł 3816,00 zł. Po potrąceniu kosztów (3% prowizji portalu obsługującego zbiórkę) uzyskaliśmy kwotę wysokości: 3701,52 zł; co wystarczyło na pokrycie części dotychczasowych wydatków, które przeznaczyliśmy na: założenie informacyjnej strony WWW; przygotowanie materiałów informacyjnych o protestach tj. ulotki, banery, plakaty, oklejenie busa; autokaru, z którego uczestnicy mogli skorzystać w dniu protestu; usługi rozesłania ulotek informacyjnych przez pocztę; skrzynki pocztowej, prawnika, który był autorem oficjalnych pism do różnych instytucji; a także koszt przesyłek poleconych. Łączny koszt dotychczasowych wydatków to: 2689,35 zł. Na życzenie darczyńców, możemy udostępnić rachunki dokumentujące wyżej wspomniane wydatki. Pozostała kwota to: 1012,17 zł; o wydatkach których, będziemy na bieżąco informować. Przy okazji podsumowania wpłat, należą się tutaj również podziękowania dla osób, które sfinansowały część materiałów drukowanych bezpośrednio a nie poprzez zrzutkę, a także osób, które wsparły nas fachową poradą prawną i zrezygnowały z wynagrodzenia. 😍 Przypominamy, działamy, nie damy się rozjechać, nie damy się oszukać!