Takie zdanie ma Urząd Marszałkowski o naszych terenach: „Odpowiadając na prośbę o interwencję w sprawie tranzytu samochodów ciężarowych drogę krajową nr 87, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 2 marca 2021 r., przedstawiam następujące informacje. Gmina Piwniczna – Zdrój znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powyższe formy ochrony przyrody uchwalane są przez sejmik województwa: odpowiednio Uchwała Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Uchwała Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyżej wymienione dokumenty zawierają zapisy dotyczące zakazów obowiązujących na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednocześnie informuję, iż Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do utworzenia Planu Ochrony dla Popradzkiego Parku Krajobrazowego. „To tylko fragment pisma który mówi jak ważna jest ochrona przyrody i blokada dewastacji tych pięknych terenów przez projekt „pseudo obwodnicy” której powstanie jest kluczowe by w Dolinę Popradu wpuścić tranzyt TIRów na przejście graniczne w Mniszku. Jeszcze raz mówimy stanowcze NIE dla tego projektu.W najbliższych dniach podamy:-termin spotkania dla wszystkich w Domu Kultury w Piwnicznej- termin i miejsce kolejnego protestu-kolejne nasze działania w celu zablokowania tej chorej inwestycji która zniszczy nas raz na zawsze.To problem nie tylko mieszkańców Piwnicznej-Zdrój, to problem który dotyczy:-całej gminy Piwniczna-Zdrój- całej gminy Rytro-mieszkańców Barcic-mieszkańców Żegiestowa- branży turystycznej całej Doliny Popradu-uzdrowisk popradzkich-obiektów sanatoryjnych w całej Dolinie Popradu-turystów odwiedzających nasze piękne tereny. Tej walki nie możemy przegrać, więc bądźmy wreszcie razem i udostępnijmy ten post by wszyscy wiedzieli że Dolina Popradu jest zjednoczona i nigdy nie zgodzi się na dewastację i rozjechanie!