Kolejne spotkanie komitetu społecznego Piwniczna ZdróJ oraz mieszkańców Doliny Popradu w sprawie pseudo obwodnicy.

  • Termin: 14.08.2020 godz. 18.00
  • Miejsce: Dom Kultury Piwniczna.

Przynosimy listy z podpisami, nie bądzmy obojętni dewastacji naszych terenów