Szanowni Państwo,

W sprawie tzw. „obwodnicy Piwnicznej” narosło wiele mitów i sprzecznych opinii. Postaramy się je uporządkować. Nie nazywajmy obwodnicą tego, co zaproponowała nam GDDKiA. Obwodnica Piwnicznej – jak sama nazwa mówi – powinna omijać miasto. Celem projektu nie jest usprawnienie ruchu na drodze krajowej, ale jego zwiększenie (m.in. przez tranzyt pojazdów wielkogabarytowych na Słowację). Jeżeli przyjmiemy, że środkiem piwniczańskiego Rynku jest zabytkowa studnia, to omawiana inwestycja przenosi ruch (który będzie kilkukrotnie większy od obecnego) zaledwie 250m od środka Rynku. Nie jest to więc obwodnica Piwnicznej. Gdyby istniała techniczna możliwość poprowadzenia obwodnicy, która rozpoczynałaby się np. na wysokości Młodowa i kończyła za rondem koło Łomnicy moglibyśmy nazwać to obwodnicą. W związku z tym wystąpiliśmy do GDDKiA w Krakowie o przygotowanie wizualizacji poszczególnych wersji inwestycji, które uświadomiłyby Państwu skalę problemu. Przyjęcie tej inwestycji niesie za sobą nieuchronne konsekwencje, o których już wielokrotnie wspominaliśmy:

  • · znaczne zwiększenie natężenia ruchu i poziomu hałasu na drodze krajowej,
  • obniżenie wartości nieruchomości w całej Dolinie Popradu (zwłaszcza położonych w pobliżu drogi krajowej),
  • utratę uzdrowiskowego charakteru miasta, · zniszczenie potencjału turystyczno-wypoczynkowego Piwnicznej · wydłużenie czasu przejazdu tą drogą (przejazd do Nowego Sącza może się wydłużyć do 1,5 godziny lub więcej),
  • negatywne oddziaływanie na otoczenie w szczególności na istniejącą zabudowę mieszkaniową w zakresie zwiększenia poziomu hałasu, · zamykanie ośrodków wypoczynkowych i innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, ·
  • zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ·

Negatywne oddziaływanie drogi i poniesione straty nie będą zrekompensowane. Jeżeli sądzicie Państwo, że jest to tylko sprawa Piwnicznej (a konkretnie Osiedla Miasto) to jesteście Państwo w błędzie. W sprawę angażują się miejscowości Rytro i Barcice, a po słowackiej stronie Mnisek oraz następne miejscowości wzdłuż drogi krajowej. Dotyczy to nas wszystkich. Zubrzyka, Łomnicy, Kosarzysk, Suchej Doliny, Głębokiego, Kokuszki i wielu innych części naszej gminy. Wszyscy korzystamy z istniejącej drogi krajowej 87 i narzekamy na już obecne korki – wyobraźcie sobie Państwo konsekwencje kilkukrotnego spotęgowania ruchu. Mieszkańcy Rytra i Barcic walczą z nami właśnie o to – o uchronienie od hałasu, smogu i korków na drodze przebiegających przez centra ich miejscowości. Dlatego prosimy o potraktowanie naszej inicjatywy bardzo poważnie, gdyż jej powodzenie leży w interesie całej społeczności. Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją oraz zapraszamy gorąco na kolejne zebranie, które odbędzie się 03.07.2020r. o godz. 18.00 w Domu Kultury wPiwnicznej. Społeczny Komitet Gminy Piwniczna-Zdrój