Szanowny Pan Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza

Komu i dlaczego zależy na tranzycie TiRów przez Dolinę Popradu ? – czyli kto ma interes w utworzeniu korytarza transportowego dla Tirów na Południe Europy? Jutro, 16 X, w Starym Sączu, Społeczny Komitet Gminy Piwniczna organizuje protest społeczny Nie dla TIRów w Dolinie Popradu, mający na celu wyrażenie sprzeciwu mieszkańców całego regionu przeciw skierowaniu ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów Doliną Popradu. Oczywiście Panie Burmistrzu jest to również protest przeciwko inwestycji Obwodnica Piwnicznej realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącej ostatni brakujący element układanki, która tworzy korytarz tranzytowy dla Tirów Doliną Popradu. Czy na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy nie sygnalizowano Panu wielokrotnie o zagrożeniu jakie może spotkać mieszkańców tej pięknej Doliny w tym przecież mieszkańców Pana Gminy, mieszkańców Barcic? Ile razy informowano Pana o tym, iż korytarz tranzytowy dla Tirów na południe Europy przez Dolinę Popradu to oficjalne stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Ile razy słyszał Pan o zwiększeniu ruchu pojazdów, a tym samym zagrożeniu dla życia mieszkańców Naszej Doliny, grożących nam korkach drogowych, większym zanieczyszczeniu, hałasie, ekranach dźwiękochłonnych w centrum Barcic i Rytra?…Zapytamy więc jeszcze. Ile razy pokłonił się Pan nad rzetelną analizą tego tematu? Wystąpił Pan z zapytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o potwierdzenie docierających do Pana informacji? My zapytaliśmy. Tak oficjalnie potwierdzono, iż Doliną Popradu planowany jest ruch tranzytowy, a obwodnica Piwnicznej to niezbędny element do jego wprowadzenia. Czy zna Pan oficjalne dokumenty, które mogłyby stwarzać możliwość dla wprowadzenia ruchu tranzytowego Doliną Popradu? My znamy choćby Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, czy też Program Strategiczny Transport i Komunikacja. Ale przecież są to dokumenty strategiczne dla regionu, a Burmistrz Starego Sącza jako organ administracji publicznej najpewniej ma możliwość udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych przed uchwaleniem takich dokumentów. Tylko dlaczego Pan o tym zapomniał?Pisze Pan o korytarzu transportowym TEN-T, a czy zgłębił Pan ich zasadę ich wyznaczenia?Przecież korytarze TEN-T nie obejmują wszystkich korytarzy trans –europejskich. Niech Pan przyjrzy się mapie, o której Pan wspomina… nie ma tam nawet przejścia granicznego w Chyżnem i Barwinku. Za to w Planie Zagospodarowania Województwa Małopolskiego znajdują się mapy z których jasno wynika, iż właśnie przez przejście graniczne w Piwnicznej Zdroju przebiegać ma trasa transeuropejska i że właśnie tędy wyznaczono jedną z głównych osi i kierunków transportu drogowego. Ponadto w Programie Strategicznym Transport i Komunikacja (stanowiący Załącznik do uchwały Nr 1462/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016 r) wyraźnie wskazano, iż obecnie trwa rozbudowa przejścia Piwniczna – Mniszek nad Popradem dla dostosowania go do ruchu transgranicznego ciężarówek powyżej 12 t DMC tak jam ma to miejsce na przejściu w Chyżnem. Pytań pojawia się dużo więcej gdy zaczyna zgłębiać się ten temat…I te pytania zadaliśmy i cały czas zadajemy…I niech nam Pan uwierzy, że przy obecnych uwarunkowaniach prawnych istnieje możliwość znalezienia na nie odpowiedzi. I szkoda, że to MY a NIE PAN Panie Burmistrzu pyta i uzyskuje odpowiedzi na te pytania. Bo powyższe dokumenty to oficjalne dowody potwierdzające nasze obawy, a nie nasze wyimaginowane domysły. One pokazują skąd i dokąd te Tiry pojadą i jak będzie przebiegał tranzyt. Czy rozumie Pan teraz dlaczego?:Jest sens protestowania na rondzie Jana Pawła II w Starym Sączu. Bo to właśnie to miejsce stanie się tzw. wąskim gardłem gdy wpuścimy tu ruch tranzytowy. Pokażmy co nas czeka. A czeka to nie tylko społeczeństwo Piwnicznej ale i Rytra, Barcic Starego i Nowego Sącza oraz wszystkich którzy na co dzień korzystają z ronda Jana Pawła IIO co chodzi? Co chcemy osiągnąć?Spokój, bezpieczeństwo, dalszy rozwój turystki… dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Dlatego też Nie blokujemy i nie jesteśmy przeciwni inwestycją poprawiającym bezpieczeństwo takim jak wyprostowanie słynnych zakrętów w Barcicach, realizacja skrzyżowania z drogą do Przysietnicy i linią kolejową, budowa chodnika po obu stronach jezdni w Barcicach Dolnych czy odwodnienia terenów leżących powyżej drogi i torów.Czy jest Pan w 100 % pewien, że decyzja o dopuszczeniu ruchu tirów jest wyłącznie po stronie słowackiej? A czy słyszał Pan o posiedzeniach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej ? Czy wie Pan jakie kwestie są tam poruszane? Czy nie zastanawia Pana dlaczego znikła z jakże ważnych dokumentów istniejąca od wielu lat koncepcja korytarza transportowego o znaczeniu międzyregionalnym, łącząca m.in. polską autostradę A4 ze słowacką D1 przez przejście graniczne w Muszynce, a pojawiła się nowa przez przejście graniczne w Piwnicznej Zdroju? Komu i dlaczego zależy na tranzycie TiRów przez Dolinę Popradu ? – czyli kto ma interes w utworzeniu korytarza transportowego dla Tirów na Południe Europy i dlaczego przez Dolinę Popradu? Bardzo jest nam przykro, że nie przyłączy się Pan do protestu i NIE PODZIELA Pan obaw protestujących, bo protestują przecież tutaj również ludzie, którzy na Pana głosowali licząc m.in. na Pana wsparcie w sytuacji zagrożenia dla ich miejscowości. Niemniej jednak liczymy, że zgłębi Pan temat tranzytu TIRów Doliną Popradu w czym oczywiście służymy merytorycznym wsparciem i dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami zajmie Pan jedyne słuszne stanowisko w tej sprawie. Szczerze życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Komitet Społeczny Gminy Piwniczna i mieszkańcy Doliny Popradu.